Contact Us

Hong Kong office:

Room 809, Golden Ind Bldg, 16-26 Kwai Tak Street, Kwai Fong , Hong Kong

Tel: 852-35686223

China Office:

501 of Building 7, 1 Zhongjin Lu, Lishui of Nanhai district, Foshan, Guangdong, China

Tel:+86 (757) 81248145

E-mail:Help@Blackbezt.com